Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 21/12/2019 tarihinde kabul edilen 7197 sayılı “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun mahalli idareleri ilgilendiren hükümleri bu yazıda açıklanmıştır.

Yazının tamamı için tıklayınız.