İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Mustafa AKDAŞ tarafından kaleme alınan bu makalede, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 19/12/2020 tarihinde kabul edilen 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun mahalli idareleri ilgilendiren hükümleri değerlendirilmiştir.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.