MİARGEM Başkanı Halil MEMİŞ, 30 hizmet yılını dolduran memurların kendi talepleri olmadan, idare tarafından re’sen emekliye sevk edilip edilemeyeceklerini değerlendirdi.

Son zamanlarda en çok aldığımız sorulardan biri, 30 hizmet yılını dolduran memurların kendi talepleri olmadan, idare tarafından re’sen emekliye sevk edilip edilemeyecekleri yönündedir.

Bu sorunun en çok belediye başkanlarımızdan geldiğini ve bunun nedenlerinin fazla olmasına karşın, en önemlisinin belediyelerin içerisinde bulunduğu mali sorunlar ve özellikle de personel giderlerinin bütçe içerisinde azımsanmayacak bir yere sahip olması olduğunu ifade etmek zorundayız.

Memurların emeklilik şartlarını, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih öncesi ve sonrası olarak ayırmak durumundayız.

4447 sayılı Kanun ile 08.09.1999 tarihinden itibaren emeklilik yaşında yapılan değişikliklerle, emeklilik yaşı ile emekli aylığına hak kazanılması süreci uzatılarak, sosyal güvenlik kurumlarının sürdürülebilir bir mali yapıya ulaşması amaçlanmıştır. 

Öte yandan, gerek 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu istekle emeklilik için 25 fiili hizmet yılının ve kadın memur için 58, erkek memur için ise 60 yaşın doldurulması şartlarının varlığı aranmakta iken, malullük (adi veya vazife malullüğü), sakatlık, çalışma gücü kayıp oranı ya da bazı görevler itibariyle emeklilik yaşının daha aşağılara çekilmesi şeklinde uygulanan ve bulunulan görev, unvan ya da rütbe için belirlenmiş yaşın doldurulmuş olması hallerinin varlığı gibi şartlar belirlenmiştir. 

Bu yazımızda, re’sen emeklilikle ilgili olarak özellikle 30 hizmet yılını dolduran memurlar açısından re’sen emeklilik uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanma imkanı varsa hangi şartlarda uygulanabileceği üzerinde durulacaktır.

Yazının devamı için tıklayınız.