İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü tarafından kaleme alınan bu yazı, 15/2/2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Altyapı kazı izni harcı başlıklı mükerrer 79. maddesi ile yapılan düzenlemelerin uygulanması ile ilgilidir.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.