Bu yazıda, belediye meclislerinin oluşumu hakkında bazı hususlara değinilmiş, asil ve yedek belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi hakkında bilgiler verilmiştir.

Ülkemizde 5 yılda bir yapılmakta olan mahalli idareler seçimleri ile belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri seçilmektedir. Bu seçimlerde seçilenler ise Anayasamızın 127 nci maddesine göre 5 yıl süreyle bu görevlerini sürdürmektedirler.

Biz bu yazımızda asil ve yedek belediye meclis üyelerinin nasıl seçildiğini ve her hangi bir nedenle boşalan asil üyeliklerin nasıl doldurulacağı üzerinde duracağız.

Yazının tamamı için tıklayınız.