Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar UĞURLU tarafından kaleme alınan bu makalede, belediyelerde Devlet memuru statüsünde kadrolu olarak vebelediye meclisi üyeleri arasından görevlendirme usulüyle yer alan belediye başkanı yardımcılarının mali ve sosyal hakları incelenmiştir.

YAZININ İÇ BAŞLIKLARI

Giriş

1. Devlet Memuru Belediye Başkan Yardımcılarının Gelir Unsurları

1.1. Gösterge Aylığı

1.2. Ek Gösterge Aylığı

1.3. Taban Aylığı

1.4. Kıdem Aylığı

1.5. Yan Ödeme Aylığı

1.6. Özel Hizmet Tazminatı

1.7. Ek Ödeme

1.8. Sosyal Denge Tazminatı

2. Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının Gelir Unsurları

2.1. Ödenek

2.2. Huzur Hakkı

2.3. Encümen Ödeneği

2.4. Aile ve Yemek Yardımı

3. Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı

3.1. Devlet Memuru Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı

3.1.1. 5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Belediye Başkan Yardımcıları

3.1.2. 5510 Sayılı Kanuna Tabi Olan Belediye Başkan Yardımcıları

3.2. Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı

4. Gelir Vergisi Kesintisi

5. Damga Vergisi Kesintisi

6. Emeklilerin Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Atanması/Görevlendirilmesi

7. Sonuç ve Değerlendirme

Yazının tamamı için tıklayınız.