www.mevzuattakip.com.trBelediye İşlemlerinin Dijitalleşmesi ve E-Denetim


Şükrü ACIELMA


İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Şükrü ACIELMA tarafından kaleme alınan bu çalışmada, dijital uygulamaların yerel yönetimlere etkisi anlatılarak, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Resmi Yazışma Kuralları, e-belediye kavramı, İçişleri Bakanlığı e-belediye bilgi sistemi uygulaması ve yerel yönetimlerde e-belediye uygulamalarına paralel olarak belediyelerin dış denetiminin de elektronik ortamda gerçekleştirilmesi (e-denetim, geleneksel denetim ve modern (e-denetim) denetim karşılaştırması konuları anlatılmaktadır. - 03.01.2021


 

ÖZET

Yaşadığımız çağda teknolojinin hızla gelişmesi ve toplum içinde bilgi iletişim araçlarının kullanımın yaygınlaşması vatandaşların devletten aldığı hizmetten beklentilerini değiştirmiştir. Bu beklentilere karşılık vermek içinde merkezi yönetim ve yerel yönetimler tarafından hizmet taleplerinin daha hızlı ve ucuz bir şekilde karşılanması için bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılarak çok çeşitli elektronik uygulamalar geliştirilmiştir. Vatandaşlara etkin ve verimli hizmet sunmak için ülke genelinde hızla uygulanmaya başlanan e-devlet (elektronik devlet) ve e-belediye uygulamaları, bir taraftan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken diğer taraftan yerel katılımı arttırmakta ve merkezin bürokratik maliyetini ve yükünü hafifletme imkânı sağlamaktadır. Her ne kadar geliştirilen e-belediye uygulamalarının topluma ve kamu yönetimine birçok faydası bulunmakla birlikte bazı sorun alanları da mevcuttur. Bu sorun alanlarının çözümü için hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemi ile yerel yönetimlerde yeknesaklığı sağlamak ve yerel yönetimlere ucuz bir alt yapı imkânı sunmak hedeflenmiştir. Bu çalışmada dijital uygulamaların yerel yönetimlere etkisi anlatılarak, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Resmi Yazışma Kuralları, e-belediye kavramı, İçişleri Bakanlığı e-belediye bilgi sistemi uygulaması ve yerel yönetimlerde e-belediye uygulamalarına paralel olarak belediyelerin dış denetiminin de elektronik ortamda gerçekleştirilmesi (e-denetim, geleneksel denetim ve modern (e-denetim) denetim karşılaştırması konuları anlatılmaktadır.

Yazının tamamı için tıklayınız.

Not: Okumak için sitemize üyelik kaydı (ücretsizdir) yaparak, siteye giriş yapmanız gerekmektedir.


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA