MİARGEM Başkanı Halil Memiş tarafından kaleme alınan bu yazıda; kamu görevlilerinin; bazı görevleri yürütürlerken veya üyeleri oldukları komisyon, kurul veya meclislerdeki toplantılarına iştirak ederlerken belli derecelerdeki kan ve sıhri hısımları ile ilgili karşılaşılan sınırlamalar açıklanmıştır.

Devamı için tıklayınız.