Bu yazıda; kamu görevlilerinin; bazı görevleri yürütürlerken veya üyeleri oldukları komisyon, kurul veya meclislerdeki toplantılarına iştirak ederlerken belli derecelerdeki kan ve sıhri hısımları ile ilgili karşılaşılan sınırlamalar açıklanmıştır.

Makalenin tamamı için tıklayınız.