Bu yazı; belediye meclislerinin, seçimlerden sonra ilk toplantısını hangi tarihte yapacağına ilişkin değerlendirmeyi içermektedir.

BELEDİYE MECLİSLERİNİN TOPLANACAĞI İLK GÜNÜN TESPİTİ

Halil MEMİŞ[1]

MİARGEM Başkanı

Belediye meclislerinin, seçimlerden sonra ilk toplantısını hangi tarihte yapacağı konusunda, mazbatanın veriliş tarihi mi, mazbatanın verileceğine karar verildiği tarihin mi dikkate alınacağı, seçim ilanının neyi ifade ettiği konularında tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinde; belediye meclisinin, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanacağı belirtilmektedir. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin (b) bendi hükmüne göre seçim sonuçlarının ilanı, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından alışılmış usullere göre ilan edildiği gündür. Seçim Kurulu Başkanı tarafından seçim sonuçlarının bir sureti de bir hafta süre ile İlçe Seçim Kurulu kapısına astırılır.

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un "Belediye başkanlıklarına seçilenlerin tespiti" başlıklı 22 nci maddesine göre; sandık kurullarınca gönderilen belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday, başkanlığa seçilmiş olur.

Bu ise, ilçe seçim kurulunun sonuçlandığına ve mazbatanın verilmesine karar verildiği gündür.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin "Meclisin ilk toplantısı" başlıklı 5 inci maddesine göre ise; meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Başkanın toplantıya katılamaması durumunda en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici kâtip olarak davet olunur. Başkanlıkça yoklama yapılarak salt çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildikten sonra meclis, birinci ve ikinci başkan vekillerini, en az iki kâtip üyeyi seçer. Kâtip üyeler seçildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiş kâtip üyelere bırakırlar.

Buradaki ilanı, yukarıda zikredilen Kanunun 26 ncı maddesinde düzenlenen "Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanı" başlıklı 26 ncı maddesindeki "Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder." hükmüyle karıştırmamak, ilçe seçim kurulunun karar verdiği günü, o seçim çevresi için seçim sonuçlarının ilanı olarak kabul etmek gerekmektedir.

Tabii ki, meclis toplantısının yapılabilmesi için, belediye meclisi seçimlerinin de sonuçlanması gerekmektedir. Belediye meclisi seçimleri sonuçlanıp ilan edilmesine rağmen, belediye başkanlığı seçimlerinin henüz sonuçlanmadığı durumlarda, meclis toplanmak için belediye başkanlığının seçiminin sonuçlanmasını bekleyecek midir?

Yönetmeliğin yukarıda verilen 5 inci maddesinde yer alan "Başkanın toplantıya katılamaması durumunda en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder." hükmünü değerlendirdiğimizde, Başkanın seçimin sonuçlanmamış ve sonucunun ilan edilmemiş olmasının, toplanmaya engel olmayacağı sonucuna ulaşmamız mümkündür. Zira, başkanın toplantıya katılamaması halinde, toplantının kimin başkanlığında yapılacağı maddede düzenlenmiştir. Belediye meclisi seçimlerinin sonucunun ilanından itibaren 5 inci güne kadar belediye başkanının seçiminin (itirazlar nedeniyle vb) sonuçlanmaması halinde, meclis belirtilen tarihte en yaşlı üyenin başkanlığında toplanacaktır.

Buna karşılık başkanlık seçiminin sonuçlanıp, meclis seçiminin sonuçlanmaması halinde doğal olarak toplantı yapılamayacaktır.

Bu duruma göre, belediye başkanlığı seçiminin sonuçlanması ve ilanından bağımsız olarak belediye meclisi seçiminin sonuçlanması ve ilanını esas almamız gerekmektedir.

Sonuç olarak; Meclis’in ilk toplantısı, seçim sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden beşinci gün değil, seçim sonuçlarının il/ilçe seçim kurullarınca ilanını takip eden beşinci gündür. Beşinci gün; "ilanını takip eden" ifadesi nedeniyle, ilanın yapıldığı günün ertesi gününden başlamak suretiyle hesaplanmalı ve buna göre denk gelen beşinci gün toplanılmalıdır. Belediye meclisinin toplanacağı beşinci günün tatil gününe denk gelmesi, toplantının yapılmasına engel değildir.

 

[1] İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü | E. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri | E. Belediye Birliği Genel Sekreteri | Sosyal Medya (Facebook, İnstagram, Twitter, Linkedin): @HalilMemisTR