Bu yazı İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Şükrü Acıelma tarafından kaleme alınmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Belediye şirketlerince gerçekleştirilen ihalelerde ihaleye katılmaktan yasaklama kararının kim tarafından verileceği konusunda tereddütler yaşandığı, yasaklama kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verileceği yönünde yanlış bir kanaatin söz konusu olduğu görülmektedir. Oysaki; yasaklama kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değil şirketin ihale yetkilisi tarafından verilmesi gerekmektedir. Makalede bu yanlış kanaat; ihale mevzuatı, Kamu İhale Kurulunun 26/09/2011 tarihli ve 2011/DK.D-173 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 26.12.2011 tarih ve B.05.0.MAH.0.01.01.00-349-31813 Sayılı Genelgesi çerçevesinde ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.