Av. Gazi Sert, belediye şirketlerinde mal ve hizmet alımlarındaki istisna uygulamasını değerlendirdi.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI

Av. Gazi SERT

(İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü)

1. Giriş

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin (d) bendinde; belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler Kanun kapsamına alınmıştır. Belediye şirketleri mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre temin edeceklerdir.

Belediyelerde olduğu gibi belediye şirketleri de 4734 sayılı Kanundaki istisna hükümlerinden faydalanacaklardır. Belediye şirketleri açısından iki tür istisna söz konusudur. Birincisi, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendinde getirilen özel istisna durumu, ikincisi ise yine 3. maddenin (a), (c) ve (e) bentlerinde sayılan istisnalardır. Bu makalede, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendinde öngörülen istisna üzerinde durulacaktır.    

Yazının devamı için tıklayınız.