Bu makale, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 6 ncı maddesi ile öngörülen görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlardaki süreye ilişkin hükmün, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan bazı unvanların esasında sınava girmesini nasıl engellediği ile ilgilidir.

Devamı için tıklayınız.