Uzun zamandan beri beklenen Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan ve 10.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikler için tıklayınız.