İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Fatih KARACA tarafından kaleme alınan bu makalede; belediyeye ait, 10/11/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şekline uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılmış fırınların yeniden aynı konuda faaliyet göstermek üzere ihaleye çıkartılıp çıkartılamayacağı değerlendirilmiştir.

Makalenin tamamına ulaşabilmek için tıklayınız.