Beylikdüzü Belediyesi Müfettişi Tuğçe Karaca tarafından kaleme alınan bu makalede, belediyelerce hazırlanan faaliyet raporlarının hazırlanma süreci, hazırlanma şekli ve muhteviyatı ile sonuçları üzerinde durulmuştur.

Makalenin tamamı için tıklayınız.