MİARGEM Başkanı Halil MEMİŞ tarafından kaleme alınan bu makalede, belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin, unvanlar itibariyle taşımaları gereken nitelikler üzerinde durulmuştur. Diğer bir ifade ile, kimlerin hangi unvanlarda sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği konusu değerlendirilmiştir.

Yazıda, belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birliklerinde hangi unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılacağı ve her bir unvanda hangi şartları ve nitelikleri taşıyanların, hangi belgelere sahip olanların sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği üzerinde durulmuştur.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.