Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Bu yazımızın kaleme alınma sebebi; 696 sayılı KHK ile mahalli idarelerdeki taşeron (altişveren) işçilerinin belediye şirketlerine geçirilmesinden sonra yürürlüğe konan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da öngörülen oransal sınırlamaya ilişkin düzenlemenin, artık 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesindeki düzenlemeyi yürürlükten kaldırdığı ve/veya hükümsüz bıraktığı algısıyla, belediyelerde her türlü personel alımının artık bu usul ve esaslarda düzenlenen hükümde yer alan değişkenler üzerinden hesaplanacağı yorumlarından kaynaklanmaktadır.

Yazının tamamı için tıklayınız.