www.mevzuattakip.com.trBelediyelerde Vekillik Uygulamaları Sorunlu İşliyor


Belediyelerde, belediye başkan vekilliği ve meclis başkan vekilliği uygulamalarında amacı aşan değerlendirmelerin sonucu yanlış uygulamalar yapıldığını görmekteyiz. - 19.11.2019


Belediyelerde, belediye başkan vekilliği ve meclis başkan vekilliği olmak üzere iki türlü başkan vekilliği vardır. 

Bunlardan belediye başkan vekilinin icrai (idari teşkilatı yönetme, sevk ve idare) görevi vardır. Belediye meclis başkan vekilinin ise idari teşkilatı yönetme görev ve yetkisi olmayıp, sadece belediye meclisini yönetme görevi vardır.

Şöyle ki; 

1. Belediye başkan vekilliği (başkanlığın geçici boşalması halini konumuzun dışında tutmak kaydıyla), belediye başkanının geçici görevli, izinli ve hasta olduğu dönemlerde yerine görev yapmak üzere, meclis üyelerinden birine verdiği vekaletle hayat bulur. 

2. Belediye meclis başkan vekilliği, belediye meclisi tarafından dönem başı ve ikinci yılın sonunda seçilen ve belediye başkanı veya belediye başkan vekilinin meclis toplantılarına katılamadığı durumlarda belediye meclisi toplantılarına başkanlık etmek üzere hayat bulan bir pozisyondur.

Bu hususlara uyulmaması, belediye başkan vekilliğinin (görevden uzaklaştırma vb durumlarda seçilen bşk. v. hariç) süreklilik arzedecek tarzda kurgulanması ve/veya meclis başkan vekillerine belediye yönetimi ile ilgili olarak fiilen hiyerarşik yapı içerisinde yer verilmesi doğru değildir

Buradaki yanlışlık, hukuki bakımdan ve yönetimin işlevselliği açısından söz konusudur. Böyle bir uygulama kaos oluşturur, belediye başkanını ve özellikle de hiyerarşik olarak başkandan sonra gelen sıralı diğer yönetim kademelerini etkisiz kılar ve değersizleştirir. Yetki ve sorumluluğun belirginsizleştirilmesine, hesap verebilirliğin (muhataplıkta flu bir durum olacağından) yok olmasına, denetim ve kontrol sisteminin kaybolmasına neden olacaktır.

Kaynak: https://twitter.com/HalilMemisTR


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA