Bir internet sitesinde yayınlanan haberde aynen şu bilgilere yer verilmiştir:

"Seçim sonrası belediye norm kadroları değişti. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'e 23 bin işçi-memur alınacak"

"Seçim yarışından çıkan belediyelere hükümetten kadro müjdesi geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm il ve ilçelerin belediyelerine on binlerce yeni kadro verildi. Sadece bu üç şehirdeki memur ve işçi kadrolarının sayısı 22 bin 911 arttı. Böylece belediyeler tüm Türkiye'de yeni eleman alımına başlayabilecek. Belediyelerle ilgili Norm Kadro Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle başta büyükşehirler olmak üzere, tüm il ve ilçelerin belediyelerine ek kadro verildi. Yönetmelikten en çok etkilenen İstanbul oldu.

ZABITA ALIMI OLACAK

Buna göre, İstanbul'daki 9 bin 882 olan memur kadrosu 19 bin 128'e çıkarıldı. 5 bin 882 olan sürekli işçi kadrosu toplamı da 9 bin 564'e yükseltildi. Böylelikle İstanbul'a toplam 13 bin 6 yeni memur ve işçi alınacak. En fazla alım, itfaiye erliği ile zabıta memurluğunda olacak.

İZMİR'E DAHA ÇOK

Ankara'da halen 4 bin 539 memur ve 2 bin 723 sürekli işçi kadrosu bulunuyordu. Yeni yönetmeliğe göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki memur kadrosu 7 bin 579'a, sürekli işçi kadrosu da 3 bin 790'a çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne alınacak 5 bin 801 memur ve sürekli işçi ile belediyenin kadrosu 9 bin 882'ye çıkacak."

Haber, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan ve 10.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliklere istinaden yapılmıştır.

Haberde gözden kaçırılan hususlardan biri, norm kadro yönetmeliği ile belediye kadrolarında yapılan artışın memur ve işçi alımını sağlayıcı etkisinin olamayacağı hususudur.

İfade etmemiz gerekmektedir ki, bu kadrolar verilmeden de belediyelerin bir çoğunun norm kadrosunda yer alan kadroların bir çoğu boş (münhal) durumdaydı. Hatta, belediyelerde norm kadro uygulamasına geçilen 2007 yılından bu tarafa, norm kadrolar zaten belediyelerin fiilen kullandıkları kadroların çok daha üzerinde idi.

Bunun yanında, belediyelerin memur ve işçi alabilmeleri kadrolarının varlığından ziyade, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre, "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir."

Kanunun bu hükmüne göre, belediyelerde boş kadro bulunsa dahi söz konusu oranları tutturamadıkları sürece yeni personel alımı gerçekleştirmeleri mümkün görülmemektedir.

Bu açıklamayı sadece, kişilerin işe giremeyeceğini haykırmak adına değil, sadece insanları gereksiz beklentilere sokmamak ve doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak için yapmış bulunuyoruz.

Evet, kadro olması belediyelere yeni personel alma imkanı tanımaktadır. Ancak, zaten belediyelerde yukarıda verdiğimiz hükümler dolayısıyla kullanamadıkları bir çok boş kadro bulunmaktadır ve yeni verilen kadroların da bu manada hem hukuki hem de pratikte hiçbir anlamı olmayacaktır.

İlgili Yönetmelik değişikliği açıklamaları için tıklayınız.