Belediyeler bazı faaliyetlerini şirket kurmak ya da kurulmuş şirketlere ortak olmak suretiyle yerine getirmeyi tercih etmektedirler. Belediyeler şirket kurarken ya da kurulmuş şirketlere ortak olurken kendilerine görev olarak verilen bazı faaliyetlerin yerine getirilmesini amaçlarken bazen de belediyenin görev alanına girmemekle beraber belediyeye gelir getirmek, kurulacak şirketin beldenin gelişmesine, istihdam artışına katkı sağlayacağı gibi çeşitli nedenlerle şirket kurabilmekte ya da kurulan şirketlere ortak olabilmektedirler. Bura da şu soru karşımıza çıkmaktadır. Belediyeler her alanda şirket kurabilir mi? Ya da kurulmuş şirkete ortak olabilir mi? Yoksa belediyelerin kendilerine verilen görev ve hizmet alanı dışında şirket kurmaları mümkün değil midir? Makalemizde belediyelerin hangi alanlarda şirket kurabilecekleri ya da ne tür kurulmuş şirketlere ortak olabilecekleri konusu, mevzuat hükümleri ve 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporundaki bulgular çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.