İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Sayın Şükrü ACIELMA tarafından kaleme alınan bu makalede, belediye gelirlerinin neler olduğu, belediyelerin vergi, resim, harç ya da tarife belirleme yetkilerinin olup olmadığı, belirlenen tarifelerin yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı konularına 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Anayasa Mahkemesi Kararı çerçevesinde yanıt aranmıştır.

ÖZET

Dünya genelinde bazı ülkeler idari ve mali özerkliğin bir gereği olarak yerel yönetimlere kendi gelirlerini belirleme, yerel vergilendirme yetkisi tanımaktadırlar. Ülkemizde ise her ne kadar belediyeler idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişilikleri olarak kabul edilmekte iseler de kendi gelirlerini belirleme hakları bulunmamaktadır. Başta Anayasanın 73 üncü maddesi buna engeldir ki 2011 yılındaki kararı ile Anayasa Mahkemesi 2464 Sayılı Kanunun 96/B maddesi gereği belediyelerin tarife belirleme yetkilerini Anayasanın 73 üncü maddesine aykırı bularak iptal etmiştir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve güçlü bir yerinden yönetim tesisi için yerel yönetimlerin yerel vergilendirme yetkisine sahip olması gerekir. Makalede; belediye gelirlerinin neler olduğu, belediyelerin gelir tarifesi belirleme yetkilerinin bulunup bulunmadığı, bakanlar kurulunca belirlenen tarifelere yeniden değerleme oranı uygulanıp uygulanmayacağı konularına Anayasa, Anayasa Mahkemesi Kararı, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Tebliği kapsamında cevap aranmaktadır.

Yazının tamamı için tıklayınız.

Not: Okumak için sitemize üyelik kaydı (ücretsizdir) yaparak, siteye giriş yapmanız gerekmektedir.