MİARGEM (Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi) Başkanı Halil Memiş tarafından kaleme alınan, "Büyükşehir Belediyelerinde Meclis Üyelerinin Tespiti" başlıklı yazıda, büyükşehir belediyesi meclislerinin nasıl oluşacağı detayları ile anlatışmıştır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNİN TESPİTİ

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı

Giriş

Malum ülkemiz yeni bir genel seçimin eşiğine girmek üzeredir. Yakında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimi resmen başlayacak, hatta başladı bile.

Yapılacak olan seçimlerde, belediye başkanlıkları kadar, meclis üyelikleri de büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle, büyükşehir olan illerde, durum biraz daha fazla tartışma konusu olmakta ve meclis üyelikleri daha fazla kendini göstermektedir.

Büyükşehirlerde, bunun yanında diğer belediyelere nazaran durum biraz daha farklılık arzetmektedir. Zira, ilçe belediye meclislerinden büyükşehir belediye meclislerine katılacak olan üyelerin nasıl hesaplanacağı bir çok kişi tarafından tam manasıyla bilinememektedir.

Biz bu incelememizde, büyükşehir belediyelerinin meclislerinin oluşumu ve bu mecliste yer alacak meclis üyelerinin nasıl tespit edileceği üzerinde duracağız.

Yazının devamı için tıklayınız.