5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerinin görevleri sayılmış ve bir kısım görevlerin ilçe belediyelerine devredilebileceği hükme bağlanmıştır.

MİARGEM Başkanı Halil MEMİŞ tarafından yapılan değerlendirmenin tamamı için tıklayınız.