www.mevzuattakip.com.trBüyükşehirlerde Merkez İlçe, İlçe Ayırımı Geliyor


MTS - Üzerinde çalışılan ve meclisin gündemine gelmesi beklenen 5393 sayılı Belediye Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağında yer alan düzenleme ile büyükşehir olan illerdeki ilçe belediyeleri ikiye ayrılıyor. - 28.02.2020


10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü maddesinde yapılması düşünülen değişikliğe göre aşağıdaki tanımlar getiriliyor:

Büyükşehir merkez ilçe belediyesi: Büyükşehir belediyesinin merkezinde yer alan ve Ekli (1) sayılı listede sayılan belediyeler.

Büyükşehir ilçe belediyesi: Büyükşehir belediye sınırları içinde yer alan ve Ekli (2) sayılı listede sayılan belediyeler.

İlçe belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan büyükşehir merkez ilçe belediyesini veya büyükşehir ilçe belediyesi.

Düzenleme ile her iki gruba giren belediyeler, liste olarak sıralanıyor. Belediyeler, girdikleri gruba göre de farklı yetkilerle donatılıyor. Bu konuyu açıklamaya devam edeceğiz.


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA