Bu makalede 2/7/2020 tarihinde yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 19. maddesindeki hizmet grupları arasındaki geçişler değerlendirilmiştir.

Makalenin tamamını okumak için tıklayınız.