Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 16/12/2016 tarihinde kabul edilen 6767 sayılı “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Gazi Sert, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun mahalli idareleri ilgilendiren hükümleri ile ilgili bir yazıyı kalem almıştır.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.