Kamu kurumlarında, memurların üst görevlere yükselmelerinde objektif esaslara uyulmak, kariyer ve liyakatı ön plana almak amacıyla Görevde Yükselme Sınavlarının uygulanması 1999 yılından bu tarafa yoğun bir şekilde uygulanmaktadır.

Ancak ne yazıkki, dönem dönem görevde yükselme yönetmelikleri yürürlükten kaldırılmasa dahi uygulanmamış, buna karşılık asaleten atama yerine vekaleten görevlendirmelerle kadrolar kullandırılır olmuştur.

Enson 31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir Yönetmelik, görevde yükselmede esaslı değişiklikler getirmiştir.

Bahsi geçen Yönetmelik; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”tir.

Söz konusu değişiklik, Görevde Yükselme uygulamasını resmen olmasada fiilen ortadan kaldırma anlamına gelecek bazı düzenlemeler getirmiştir.

Bu konuyu, yıllarını personel mevzuatı ve uygulamalarına veren İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Sayın Halil MEMİŞ, kaleme aldığı ve Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin internet sayfasında yayınlanan "Görevde Yükselme mi? Kaldırın Gitsin..." başlıklı yazısıyla değerlendirmiştir.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.