MİARGEM Başkanı Halil Memiş, yürürlükten kaldırılan Tebliğe göre değerlendirmelerin yapıldığından bahisle, vekalet mi, tedvir mi ikilemine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.