İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ve MİARGEM Başkanı Halil Memiş, 6172 sayılı Kanuna tabi Sulama Birliklerinde çalışan sözleşmeli personel ve işçilerin kadro verilmesi konusunda haksızlığa uğradığını ve kadro almalarının gerekli olduğunu ortaya koyan, olayı farklı boyutlarıyla ele alan detaylı bir yazı kaleme aldı.

Yazısının sonuç bölümünde; "Kesin bir dille ve altını çizerek belirtmeliyiz ki; mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personel ve sürekli işçilere tanınan haklar ve güvenceler ne ise, aynı hukuki uygulamalarla aynı statüleri kazanan sulama birliklerindeki aynı nitelikteki personele de aynıları kesinlikle sağlanmalıdır." şeklinde kanaatini belirten Halil MEMİŞ bir öneri de getirdi. Öneride aynen şu ifadelere yer verildi:

"SON GÜNLERDE GÜNDEMDE OLAN VE HAZIRLIKLARI DEVAM EDEN TORBA KANUN, SÖZ KONUSU BU PERSONELİN BAHSETTİĞİMİZ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSATTIR. SÖZ KONUSU ÇALIŞMAYA SULAMA BİRLİĞİ PERSONELLERİNİN DAHİL EDİLİP SORUNLARININ ÇÖZÜLMEMESİ İÇİN HİÇ BİR MANTIKİ VE HUKUKİ GEREKÇE YOKTUR."

Yazısının tamamına ulaşmak için Tıklayınız.