Bu makale, belediyelere ait taşınmazlar üzerine ruhsatsız yapı yapanların, bu taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için, yapı kayıt belgesi tek başına yeterli olmayıp, bu kişiler için ilgili idarelere başvurarak taşınmazları satın almaları zorunluluğu getirilmiş olup, o çerçevede satış için belediye meclisi kararı alınıp alınmayacağına ilişkindir.

Yazının devamı için tıklayınız.