Bu yazı, bütçe kesin hesabının, belediye meclisince reddedilmesinin sonuçlarına ilişkindir.

Yazının tamamı için tıklayınız.