MİARGEM Başkanı Halil Memiş, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)'nin 798 inci maddesinde yapılan "İçişleri Bakanlığının mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisine ilişkin mevzuat hükümleri dışında mevzuatta Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığına veya birimlerine yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya birimlerine, İçişleri Bakanına veya İçişleri Bakanlığı görevlilerine yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanına veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerine yapılmış sayılır." yönündeki düzenlemenin yansıması olarak, Kanunlarla İçişleri Bakanlığına verilmiş olan görevlerin hangisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, dolayısıyla bu Bakanlık bünyesindeki Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinden yola çıkarak, konuyu detaylı olarak ve kategorik bir şekilde kaleme aldı.

Yazının detayları için tıklayınız.