Memurların yakınlarından birilerinin hastalıkları veya tedavileri halinde de onlara refakat edebilmeleri için refakat izni kullanmaları, Devlet memurlarına tanınan sosyal haklardandır. Bu yazıda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde yer alan hastalık ve refakat iznine dair hükmün uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan bazı tereddütlü hususlar üzerinde durulmuştur.

Memurların yakınlarından birilerinin hastalıkları veya tedavileri halinde de onlara refakat edebilmeleri için refakat izni kullanmaları, Devlet memurlarına tanınan sosyal haklardandır.

Bu yazımızda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde yer alan hastalık ve refakat iznine dair hükmün uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan bazı tereddütlü hususlar üzerinde duracağız.

Başlıca tereddütleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda bulunması gereken ifadelerin neler olduğu.

2. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakat süresinin belirtilmesinin zorunlu olup olmadığı.

3. Refakat izninin başlama tarihinin nasıl belirleneceği.

4. Refakat izni kullanan memurun refakat izninin uzatılması için yeni bir sağlık kurulu raporunun almasına gerek olup olmadığı.

Devamı için tıklayınız.