www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


22 Kasım 2019 Tarihli ve 30956 Sayılı Resmi Gazete - 22.11.2019


MEVZUAT
 
YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUNLAR
 
7191 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7192 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
 
–– Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 52)
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
 
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/58)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
KURUL KARARI
 
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8934 Sayılı Kararı

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA