www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


03 Aralık 2019 Tarihli ve 30967 Sayılı Resmi Gazete - 03.12.2019


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
 
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
 
YÖNETMELİKLER 
 
–– 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği
–– Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
 
–– Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)
–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/62)
–– Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/106, K: 2019/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/6320 Başvuru Numaralı Kararı

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA