www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


12 Şubat 2020 Tarihli ve 31037 Sayılı Resmi Gazete - 12.02.2020


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
 
–– Elazığ’da Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2093)
–– Van İli, Başkale İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2094)
–– Antalya İli, Kumluca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2095)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2096)
–– Antalya İli, Konyaaltı İlçesinde Bulunan Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2097)
–– Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil) Projesinin Gaziray Depo Sahası Kesimi Kapsamında Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2098)
–– Sivas İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2099)
–– Bursa İli, Nilüfer ve Karacabey İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2100)
–– Evrencik Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kırklareli İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2101)
–– “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2102)
–– İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2103)
–– Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104)
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2105)
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)’in Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 
KURUL KARARI
 
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2020 Tarihli ve 9166 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/41 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/42 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/43 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/44 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/45 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/46 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 Tarihli ve E: 2018/138, K: 2019/94 Sayılı Kararı
 
12 Şubat 2020 Tarihli ve 31037 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
–– 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2114)

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA