www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


13 Şubat 2020 Tarihli ve 31038 Sayılı Resmi Gazete - 13.02.2020


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
–– Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği
 
TEBLİĞ
 
–– Faaliyet İzni Verilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2018/89, K: 2019/84 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2018/90, K: 2019/85 Sayılı Kararı

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA