www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


14 Şubat 2020 Tarihli ve 31039 Sayılı Resmi Gazete - 14.02.2020


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
 
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 11/02/2020 Tarihli ve 200 Sayılı Kararı
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
–– Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
 
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/106, K: 2019/100 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA