www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


19 Ocak 2021 Tarihli ve 31369 Sayılı Resmi Gazete - 19.01.2021


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
 
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429)
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ
 
–– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2017/17652 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2018/1562 Başvuru Numaralı Kararı
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA