www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


20 Ocak 2021 Tarihli ve 31370 Sayılı Resmi Gazete - 20.01.2021


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3430)
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
–– Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği
–– Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 18/11/2020 Tarihli ve 2017/30526 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/12/2020 Tarihli ve 2018/12262 Başvuru Numaralı Kararı
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA