www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


23 Şubat 2021 Tarihli ve 31404 Sayılı Resmi Gazete - 23.02.2021


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİK
 
–– Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/38496 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2018/12551 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2020/13412 Başvuru Numaralı Kararı
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA