www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


02 Nisan 2021 Tarihli ve 31442 Sayılı Resmi Gazete - 02.04.2021


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2021/33, K: 2021/23 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/23430 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/34309 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2020/5156 Başvuru Numaralı Kararı
 
YARGITAY KARARI
 
–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA