www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


14 Nisan 2021 Tarihli ve 31454 Sayılı Resmi Gazete - 14.04.2021


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
 
–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
–– Elektrikli Skuter Yönetmeliği
–– Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
GENELGE
 
–– COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/27304 Başvuru Numaralı Kararı
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA