www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


04 Mayıs 2021 Tarihli ve 31474 Sayılı Resmi Gazete - 04.05.2021


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3942)
 
YÖNETMELİKLER
 
–– İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2021 Tarihli ve 2018/20720 Başvuru Numaralı Kararı
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA