www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


11 Mayıs 2021 Tarihli ve 31481 Sayılı Resmi Gazete - 11.05.2021


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ
 
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA