www.mevzuattakip.com.trResmi Gazete'de Bugün


09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete - 09.06.2021


YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN
 
7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/27392 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/32597 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2019/20904 Başvuru Numaralı Kararı
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 
9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelikler ile Tebliğ yayımlanmıştır.


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA