www.mevzuattakip.com.trResmî Gazete'de Bugün


10 Haziran 2021 Tarihli ve 31507 Sayılı Resmî Gazete - 10.06.2021


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
 
–– Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/12010 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2018/1219 Başvuru Numaralı Kararı
 
İLÂN BÖLÜMÜ
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA