www.mevzuattakip.com.trResmi Gazetede Bugün


17 Ağustos 2019 Tarihli ve 30861 Sayılı Resmi Gazete - 17.08.2019


MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
— Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/79, 2019/80, 2019/81, 2019/82, 2019/83, 2019/84, 2019/85, 2019/86, 2019/87, 2019/88, 2019/89, 2019/90, 2019/91, 2019/92, 2019/93, 2019/94, 2019/95, 2019/96)

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA