Bu yazıda; 05.03.2021 tarih VE 31414 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 7281 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan değişikliklerin, belediye kadrolarına atanan uzman erbaşı nasıl etkilediği incelenmiştir.

Yazının tamamı için tıklayınız.